Utredningar

Utöver den tekniska och konstruktiva aspekten på tak och fasader, gällande funktion så måste även de utseendemässiga kraven beaktas. Få delar på en fastighet utsätts för så stora påfrestningar, främst genom årets alla väderomslag men även en inre påverkan (värmeutsläpp, kondens/fukt, rörelser, mm).

Tak och fasader är därför några av de väsentligaste funktionerna på en byggnad och bör alltid noga utredas i val av material, tekniska lösningar, arkitektoniska aspekter mm i samband med projekteringen.

Jag kan som rådgivande konsult hjälpa er med alla typer av utredningar, från mindre läckage sökning till större utredningar som belyser olika alternativa lösningar och konsekvensanalysera dessa.

Hör av er så lyssnar jag till ert behov.