Besiktningar

Besiktningar har en stor betydelse i byggprocessen. Inte minst vid slutbesiktningen, med sina juridiska aspekter. Som oberoende tak och fasadkonsult vill jag dock rekommendera att jag kommer in så snart som möjligt i den inledande fasen av projektet. Allt för att upptäcka fel och brister i ett så tidigt stadium som möjligt och undvika merkostnader i onödan.

Oavsett om projektet är litet eller stort, hjälper jag er inom mitt fackområde tak och fasad, med startmöte, förbesiktning/ar, slutbesiktning och garantibesiktning samt särskildbesiktning och efterbesiktning. Vid behov kan jag även göra överbesiktning.

Kontakta mig så lyssnar jag på dina behov och tillsammans sätter vi i hopp en plan för ert projekt.