Upphandlingar 

Upphandling av byggtjänster skiljer sig en hel del från vanliga inköp och har ofta ett komplext innehåll som löper under lång tid med varierande beslut och förändringar.

Att få rätt slutprodukt, dvs. funktion och kvalitet till ett bra pris kräver att man gör rätt från början. Jag har många års yrkesvana vid att göra upphandlingar och hjälper dig gärna med min erfarenhet och kunskap att erhålla bästa produkt, funktion och kvalitet till rätt pris.

Oavsett vilken typ av upphandling ni är i behov av, så hjälper jag er att ta fram rätt dokument till ert projekt.  Allt ifrån förfrågningsunderlag baserat på typ av uppdrag, Administrativa Föreskrifter, Tekniska beskrivningar enligt såväl tillverkarnas rekommendationer som garantikrav och BBR mm.

Dokumentation är den röda tråden genom hela projektet och något av det mest väsentliga i hela ert projekt. En komplett dokumentation skapar trygghet och bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter vilket syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna, vilket naturligtvis är till nytta för alla som är med i projektet.

I mina tjänster ingår även utvärderingar av inkomna anbud, optioner och materialval. Självklart finns jag också behjälplig vid alla former av kontraktsskrivning. Vid behov kan jag även finnas med i hela projektet, läs mer på Projektledning.